دوربین مداربسته

فراخوان خرید سیستم دوربین مداربسته بانک صادرات استان فارس

بانک صادرات ایران

مناقصه گزار: بانک صادرات مدیریت شعب استان فارس
کد پارس نماد: 4513120
استان: فارس
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.