دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مرکز آموزش فنی و حرفه ای نجف آباد

اداره کل آموزش فنی حرفه ای کشور

مناقصه گزار: مرکز آموزش فنی و حرفه ای نجف آباد
کد پارس نماد: 4515980
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1201004904000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.