دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری

مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی
کد پارس نماد: 4521982
استان: خراسان جنوبی
شماره آگهی: 1101003845000011
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/31
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/31
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.