دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس
کد پارس نماد: 4525015
استان: آذربایجان شرقی
شماره آگهی: 1201004217000048
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/31
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/31
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.