دوربین مداربسته

استعلام تعداد 12عدد دوربین مداربسته اداره بهزیستی تربت حیدریه

سازمان بهزیستی کشور

مناقصه گزار: اداره بهزیستی شهرستان تربت حیدریه
کد پارس نماد: 4529385
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101030487000003
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.