دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل نوسازی توسعه و تجیز مدارس

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی توسعه و تجیز مدارس استان قم
کد پارس نماد: 4571728
استان: قم
شماره آگهی: 1101003736000017
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.