دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته توزیع برق اندیمشک

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار: توزیع برق اندیمشک
کد پارس نماد: 4536324
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1101094558000017
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.