دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته بیمارستان امام خمینی پارس آباد

بیمارستان

مناقصه گزار: استعلام خرید دوربین مداربسته بیمارستان امام خمینی پارس آباد
کد پارس نماد: 4543505
استان: اردبیل
شماره آگهی: 1101004020000104
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/04
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.