دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رویان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری

مناقصه گزار: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رویان
کد پارس نماد: 4546683
استان: مازندران
شماره آگهی: 1201004021000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/05
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.