دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

pezeshki fars

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کد پارس نماد: 4549768
استان: فارس
شماره آگهی: 1101060040000116
تاریخ شروع: ۱۴۰1/03/07
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/03/07
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.