دوربین مداربسته

استعلام دوربین مداربسته بامتعلقات طبق پیوست

وزارت جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: وزارت جهاد کشاورزی
کد پارس نماد: 4572449
استان: تهران
شماره آگهی: 1101000006000181
تاریخ شروع: 1401/03/11
تاریخ درج آگهی: 1401/03/12
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.