دوربین مداربسته

استعلام یک مجموعه دوربینهای مداربسته دام مطابق مشخصات و توضیحات پیوست شعبه کاشانی

بانک توسعه تعاون

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان تهران
کد پارس نماد: 4600560
استان: تهران
شماره آگهی: 1101001415000025
تاریخ شروع: 1401/03/21
تاریخ درج آگهی: 1401/03/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.