دوربین مداربسته

استعلام دوربین مدار بسته و ضبط کننده تصاویر

سازمان حفاظت محیط زیست

مناقصه گزار: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی
کد پارس نماد: 4679001
استان: خراسان جنوبی
شماره آگهی: 1101003929000048
تاریخ شروع: 1401/04/11
تاریخ درج آگهی: 1401/04/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.