دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مدار بسته طبق لیست پیوستی

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
کد پارس نماد: 4755251
استان: زنجان
شماره آگهی: 1201003355000011
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.