دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مدار بسته

اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

مناقصه گزار: اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران
کد پارس نماد: 4755302
استان: مازندران
شماره آگهی: 1201004274000651
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.