دوربین مداربسته

استعلام نصب دوربین مداربسته جهت مرکز خدمات کشاورزی بخش گله دار- بشرح لیست پیوست و نقاط نصب دوربین

اداره کل جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس
کد پارس نماد: 4760410
استان: فارس
شماره آگهی: 1101003107000537
تاریخ شروع: 1401/05/04
تاریخ درج آگهی: 1401/05/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.