اینترکام

مناقصه طراحی و اجرا و راه اندازی سیستم اینترکام و پیجینگ

مناقصه گزار: شرکت فولاد هرمزگان جنوب
کد پارس نماد: 2874688
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 136841
تاریخ شروع: ۱399/۰۸/24
تاریخ درج آگهی: ۱399/۰۸/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.