اینترکام

استعلام خرید سیستم اینترکام شرکت فولاد خوزستان

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان
کد پارس نماد: 3494888
استان: خوزستان
شماره آگهی: 52428229
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰3/23
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰3/23
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.