اعلام و اطفاء حریق

تجدید فراخوان تجهیزات اعلام و اطفاء حریق مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

مناقصه گزار: مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان
کد پارس نماد: 3960363
استان: آبادان
شماره آگهی: 2000001396000005
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۸/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.