اعلام و اطفاء حریق

استعلام خرید تجهیزات سیستم اعلام و اطفاء حریق راه آهن

مناقصه گزار: اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
کد پارس نماد: 3980226
استان: سایر
شماره آگهی: 1200001532000091
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.