اعلام و اطفاء حریق

استعلام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق صنایع پتروشیمی

مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی
کد پارس نماد: 4055626
استان: تهران
شماره آگهی: 1100092052000171
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/23
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/23
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.