اعلام و اطفاء حریق

استعلام طراحی، اجرا و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق درمانگاه شهدا گلستان

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: درمانگاه شهدای گلستان سازمان تامین اجتماعی
کد پارس نماد: 4079031
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200050357000002
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.