اعلام و اطفاء حریق

استعلام توسعه سیستم اعلام و اطفاء حریق شرکت مدیریت تولید برق ری

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق ری
کد پارس نماد: 4125289
استان: تهران 
شماره آگهی: 509
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/14
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/14
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.