اعلام و اطفاء حریق

استعلام توسعه سیستم اعلام و اطفاء حریق اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
کد پارس نماد: 4256314
استان: بوشهر 
شماره آگهی: 19-10/1400 نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.