اعلام و اطفاء حریق

فراخوان خرید تجهیزات سیستم اعلام و اطفاء حریق راه آهن شهری تهران و حومه

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
کد پارس نماد: 4387230
استان: تهران
شماره آگهی: 1401-2
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/17
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/17
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.