اعلام و اطفاء حریق

استعلام اجرای کار سیستم اعلام حریق اتوماتیک انبار پرداخت بعد از اتمام کار و تاییده مهندس ناظر

داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مناقصه گزار: داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کد پارس نماد: 4739614
استان: تهران
شماره آگهی: 1201030577000173
تاریخ شروع: 1401/04/29
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.