اعلام و اطفاء حریق

استعلام سامانه اعلام و اطفا حریق اتاق سرور و ups

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

مناقصه گزار: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
کد پارس نماد: 4752226
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1101003705000003
تاریخ شروع: 1401/05/02
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.