اعلام و اطفاء حریق

استعلام خرید سیستم اطفاء و اعلان حریق طبق لیست و مشخصات پیوست شده

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

مناقصه گزار: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران
کد پارس نماد: 4757740
استان: تهران
شماره آگهی: 1101003008000288
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.