شبکه

استعلام خرید تجهیزات شبکه پارک علم و فناوری استان هرمزگان

مناقصه گزار: پارک علم و فناوری استان هرمزگان
کد پارس نماد: 3981088
استان: هرمزگان
شماره آگهی: 1100090324000044
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.