شبکه

استعلام خرید سیستم های کامپیوتری و تجهیزات شبکه بنیاد مسکن

bonyad

مناقصه گزار: اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان
کد پارس نماد: 3980899
استان: کرمان
شماره آگهی: 2000005451000020
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.