شبکه

استعلام خرید تجهیزات شبکه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

مناقصه گزار: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
کد پارس نماد: 3981210
استان: تهران
شماره آگهی: 1100001621000077
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.