شبکه

استعلام خرید قطعات کامپیوتر شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 3981343
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1100092134000780
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.