شبکه

استعلام خرید کابل Cat6 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

وزارت آموزش و پرورش

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
کد پارس نماد: 3981388
استان: فارس
شماره آگهی: 1100003679000355
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.