شبکه

استعلام پشتیبانی شبکه کامپیوتری شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
کد پارس نماد: 3982375
استان: اردبیل
شماره آگهی: 1100005298000306
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.