شبکه

استعلام خرید کابل شبکه شرکت فولاد خوزستان

مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان
کد پارس نماد: 3982498
استان: خوزستان
شماره آگهی: 52441908
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.