شبکه

استعلام خرید تجهیزات شبکه فاز یک شرکت ارتباطات سیار ایران

شرکت مخابرات ایران

مناقصه گزار: شرکت ارتباطات سیار ایران
کد پارس نماد: 3982570
استان: تهران
شماره آگهی: 30-1400 س
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.