شبکه

استعلام خرید پچ کابل شبکه شرکت سایپا

مناقصه گزار: شرکت سایپا
کد پارس نماد: 3982650
استان: تهران
شماره آگهی: 14002548
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.