شبکه

استعلام خرید سوییچ شبکه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
کد پارس نماد: 3989097
استان: تهران
شماره آگهی: 1100093543000097
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/03
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.