شبکه

استعلام خرید تجهیزات دیتا سنتر شرکت گاز استان خراسان شمالی

شرکت ملی گاز ایران

مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان شمالی
کد پارس نماد: 4021838
استان: خراسان شمالی
شماره آگهی: 1400/445
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/13
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/13
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir  مراجعه فرمایید.