شبکه

استعلام خرید سوییچ و ماژول جهت اداره غله و خدمات بازرگانی لرستان

masoome

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان لرستان 
کد پارس نماد: 4022976
استان: لرستان
شماره آگهی: 1100001484000042
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/14
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/14
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.