شبکه

استعلام تامین قطعات تجهیزات شبکه پتروشیمی خارک

مناقصه گزار: شرکت پتروشیمی خارک
کد پارس نماد: 4044200
استان: سایر 
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.