شبکه

استعلام خرید دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه NAS به همراه هارد شهرداری اراک

مناقصه گزار: شهرداری اراک استان مرکزی
کد پارس نماد: 4071408
استان: مرکزی
شماره آگهی: 1100005111000126
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.