شبکه

استعلام خرید سوئیچ شبکه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران
کد پارس نماد: 4082685
استان: تهران 
شماره آگهی: 1100093543000103
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.