شبکه

استعلام خرید سوئیچ سیسکو شبکه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
کد پارس نماد: 4082197
استان: زنجان 
شماره آگهی: 1100005071000464
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.