شبکه

استعلام خرید تجهیزات شبکه شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

شرکت ملی گاز ایران

مناقصه گزار: شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
کد پارس نماد: 4146092
استان: آذربایجان شرقی
شماره آگهی: 1100091504000881
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.