شبکه

استعلام خرید تجهیزات اکسس پویت شرکت نفت فلات قاره ایران

مناقصه گزار: شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه بهرگان
کد پارس نماد: 4144667
استان: بوشهر 
شماره آگهی: 1100094095000378
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.