شبکه

مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شبکه و تجهیزات و راهبری سرویس‌های ICT کمپ‌های مسکونی مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه گزار: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
کد پارس نماد: 4736114
استان: بوشهر
شماره آگهی: 2001093498000412
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.