شبکه

استعلام خرید تجهیزات شبکه

شهرداری قرچک

مناقصه گزار: شهرداری قرچک
کد پارس نماد: 4737750
استان: تهران
شماره آگهی: 1101095189000106
تاریخ شروع: 1401/04/28
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.