شبکه

استعلام *شرح در پیوست*خرید سوئیچ و پورت کامپیوتر

اداره کل جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: اداره کل جهاد کشاورزی استان تهران
کد پارس نماد: 4739705
استان: تهران
شماره آگهی: 1101003057000101
تاریخ شروع: 1401/04/29
تاریخ درج آگهی: 1401/04/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.