شبکه

استعلام دوربین بالت تحت شبکه

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4748773
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1201092134000206
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.